30.04.2021 tarihli(bugün) Resmi Gazete’de yayınlanan “Fesih Yasağının Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”, “Gelir Vergisi Genel Tebliği”, “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” ve “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin düzenlemeler
Logo30 Apr, 2021 Universal

30.04.2021 tarihli(bugün) Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeler


30.04.2021 tarihli(bugün) Resmi Gazete’de yayınlanan “Fesih Yasağının Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”, “Gelir Vergisi Genel Tebliği”, “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” ve “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin düzenlemeler şu şeklidedir;
 
17.05.2021 tarihinde sona ermesi beklenen fesih yasağı ve işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırma yetkisi uzatıldı!
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır. Bu kapsamda, 17.05.2021 tarihinde sona ermesi beklenen fesih yasağı ve işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırma yetkisi uzatıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 10.maddesinde hüküm altına alınan istisnai haller haricinde, fesih yasağı ve ücretsiz izin yetkisi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.
 
Tebliğ kapsamında,
- Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı’ndan faydalanılabilmesi için gerekli usul esaslar ve esnaf muaflığının kapsamı ve şartları,
- muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirmeye ilişkin hususlar,
- Muafiyet şartını sağlamadığı tespit edilenlere ilişkin uygulanacak usuller,
- Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim konusuna ilişkin yasal düzenleme ve indirimden yararlanabilecek mükellefler, yararlanma şartları ve uygulanacak indirim oranı
düzenlenmiştir.
 
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. Maddesi gereğince, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 
Bu Yönetmelik ile,
- Disiplin Kurulları’nın kuruluşu, üyelerin görev süreleri, görüşme ve karar usulü,
- hangi memurlar hakkında karar verilebileceği,
- disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar,
- kurullar ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.
 
 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete ile 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır.
 
İlgili Kanun’un 15.maddesi ile,
- İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01.06.2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
- 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

 

30.04.2021 tarihli(bugün) Resmi Gazete’de yayınlanan “Fesih Yasağının Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı”, “Gelir Vergisi Genel Tebliği”, “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” ve “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin düzenlemeler şu şeklidedir;
 
17.05.2021 tarihinde sona ermesi beklenen fesih yasağı ve işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırma yetkisi uzatıldı!
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır. Bu kapsamda, 17.05.2021 tarihinde sona ermesi beklenen fesih yasağı ve işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırma yetkisi uzatıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 10.maddesinde hüküm altına alınan istisnai haller haricinde, fesih yasağı ve ücretsiz izin yetkisi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.
 
Tebliğ kapsamında,
- Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı’ndan faydalanılabilmesi için gerekli usul esaslar ve esnaf muaflığının kapsamı ve şartları,
- muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirmeye ilişkin hususlar,
- Muafiyet şartını sağlamadığı tespit edilenlere ilişkin uygulanacak usuller,
- Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim konusuna ilişkin yasal düzenleme ve indirimden yararlanabilecek mükellefler, yararlanma şartları ve uygulanacak indirim oranı
düzenlenmiştir.
 
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. Maddesi gereğince, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 
Bu Yönetmelik ile,
- Disiplin Kurulları’nın kuruluşu, üyelerin görev süreleri, görüşme ve karar usulü,
- hangi memurlar hakkında karar verilebileceği,
- disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar,
- kurullar ve disiplin amirlerinin yetki ve sorumlulukları ile disiplin soruşturmalarına ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.
 
 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete ile 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır.
 
İlgili Kanun’un 15.maddesi ile,
- İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 01.06.2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
- 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.04.2021 ila 31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

 


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız