Universal Hukuk | Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Hukuku
Logo

Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Hukuku

Universal, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında BDDK ve ilgili kurumlardan gerekli lisansların alınması, Fatura Ödeme kuruluşları, Elektronik Para şirketleri, banka ve kurumlarla ilgili işbirliği ve anlaşma prosedürlerinin yürütülmesi, bu konulardan doğan hukuki ihtilafların çözümlenmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularında tecrübeye sahiptir.