Logo

Kurumsal İcra Tahsilatı

Universal,  Call center ve İcra departmanı ile banka, kurum ve fatura üreten şirketlerin alacak takibi ve tahsili süreçlerini yürütmektedir.