Logo

Sigorta Hukuku

Universal, trafik kazaları, yangın, deprem ve su basmaları, iş kazaları, zorunlu veya ihtiyari mesleki sorumluluk sigortaları, bina tamamlama sigortaları, tarsim, deniz araçları, ve özel güvenlik sigortaları gibi sigorta poliçelerden kaynaklanan bedensel, maddi ve manevi zararların tespiti ve tahsili hizmetlerini yürütmektedir.