Logo

Tazminat Hukuku

Universal, özellikle Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, hekim hatasından kaynaklanan (malpraktis) tazminat davaları ve haksız fiil ve haksız işlemlerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları alanlarında tecrübeye sahiptir.