Aidata Faiz İşletilir Mi?
LogoFeride Hilal İmal 10 Mar, 2020 Takvim

Aidata Faiz İşletilir Mi?


Aidatlarını ödemeyenlere karşı ne yapılabilir?
Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar. Bahçıvan, bakım, temizlik, onarım ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı, kat malikleri yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir.

 

Sitede yöneticiyim, aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var bulunuyor mu?
Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa artık yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği, suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak haksız uygulamanın durdurulmasını talep edebileceklerdir.

Kaynak:https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/03/10/aidata-faiz-isletilir-mi

Aidatlarını ödemeyenlere karşı ne yapılabilir?
Aidat, aylık olarak ödenen ve ortak yaşam alanlarında görülen iş bölümünün desteği için mülk sahipleri tarafından karşılanan ücreti kapsar. Bahçıvan, bakım, temizlik, onarım ya da kapıcılık hizmet bedellerinin içinde olduğu aidatı, kat malikleri yönetim planında gösterilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Aidatını ödemeyen kat maliki için Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20'ye göre; asıl alacakla birlikte her aidat için aylık yüzde 5 hesabı ile gecikme tazminatı işletilebilir, ilamsız icra takibi yapılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 22'ye göre bağımsız bölüm malikinin borçları sebebi ile diğer bağımsız bölüm malikleri lehine ipotek tesis edilmesi dahi istenebilir.

 

Sitede yöneticiyim, aidatlarını ödemeyenlerin suyunu kesmemde yasal bir engel var bulunuyor mu?
Su ve elektrik veya doğalgaz gibi enerji faturaları tek bir fatura ile site yönetimine geliyor, site yönetimince pay ölçerler vasıtasıyla bağımsız bölümlere dağıtılıyorsa ve yönetim planında örneğin aidat borcunu ödemeyenlerin enerjisinin kesileceğine dair bir madde varsa artık yönetim suyu kesebilir. Fakat yönetim planında böyle bir madde yoksa veya genel kurulda böyle bir karar alınmamışsa veyahut da faturalar ayrı ayrı abonelik şeklinde her bir bağımsız bölüme aitse bu durumda site yönetiminin elektriği, suyu veya doğalgazı kesmesi yasal değildir ve bu yolla enerjisi kesilenler sulh hukuk mahkemesine başvurarak haksız uygulamanın durdurulmasını talep edebileceklerdir.

Kaynak:https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/03/10/aidata-faiz-isletilir-mi


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız