Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
LogoAv. Feride Hilal İmal 19 Jun, 2020 Universal

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Anlaşmalı boşanma nedir? 
Türk Medeni Kanunumuzda iki türlü boşanma davası vardır bunlardan biri anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın fer’i niteliğindeki velayet, nafaka, tazminat gibi tüm hususlarda anlaşarak boşanmaya karar verdikleri bir boşanma türü iken, çekişmeli boşanma tarafların, boşanma veya boşanmanın fer’i niteliğindeki velayet, nafaka veya tazminat gibi hususlardan en az birisi hususunda anlaşamadıkları ve kararın mahkeme tarafından verilmesi esasına dayalı boşanma davasıdır.. kimi zaman 5-6 yıl süren çekişmeli davalara karşılık, mahkemelerin iş yoğunluğunun el verdiği ölçüde 2 günde sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarının olduğu ve çekişmeli boşanma davalarının aksine tarafların birbirlerine yönelik bir kusur iddiaları ve bu durumu ispatlama çabaları olmadığından anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına nazaran oldukça hızlı ve konforlu bir boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma davası konusunda detaylı bilgiye Çekişmeli Boşanma ve Boşanma Sebepleri isimli makalemizden  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Biz bu makalemizde anlaşmamış boşanma davası hakkında detaylı bilgi vermekle yetineceğiz.

 

Anlaşmalı boşanma davası açmanın şartları nelerdir?
Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Uygulamada usul ekonomisi açısından davanın açıldığı tarihte henüz evlilik birliği henüz 1 yılını tamamlamamış olsa dahi, duruşma tarihi itibariyle 1 yıllık sürenin dolması halinde, bu şartın yerine getirildiği kabul edilmektedir.
Anlaşmalı boşanma davası için tarafların beraberce boşanma konusunda ve boşanmanın fer’i niteliğindeki nafaka, velayet, tazminat gibi tüm konularda anlaşmış olması ve bu anlaşmaya ilişkin bir protokol düzenlemiş olmaları gerekir.


Anlaşmalı boşanmada taraflar bu hususlardan herhangi biri konusunda uzlaşamazlarsa, anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.
Hâkim özellikle kamu yararının gerekli kıldığı durumlarda protokol hükümlerini reddedebilir veya değiştirebilir. 


Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin vereceği ortak bir dilekçe ile açabileceği gibi, eşlerden birinin davayı açması ve diğer eşin de bu davayı kabulü şeklinde de açılabilir. Yine çekişmeli olarak açılmış bir boşanma davası da davanın her safhasında eşlerin anlaşması ile çekişmeli davaya dönüşebilir.


 Eşler, boşanmanın ve fer’i niteliğindeki velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda anlsştıklarını gösterir bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunmalıdır. 


Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için mahkeme huzurunda eşleri bizzat dinleyerek özgür iradeleriyle boşanmaya ve boşanmanın fer’i niteliğindeki hususlara karar verdiklerine kanaat getirmesi şarttır. Hâkim taraflardan birinin iradesinin fesada uğratıldığına dair şüphe duyarsa anlaşmalı boşanmayı reddedecektir. 


Hâkim, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmalı boşanma protokolündeki bazı hususları reddedebilir, bazı hususları da değiştirebilir. Boşanmanın gerçekleşmesi için hâkimin yapmış olduğu bu değişiklikleri tarafların kabul etmeleri gerekir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi halinde hâkim protokol hükümlerini kabul ederek boşanmaya karar verecektir.  

 

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanmalıdır?
Boşanma protokolü ise tarafların boşanma ve boşanmanın Fer’i niteliğindeki tüm hususlarda anlaştığını gösterir yazılı bir anlaşma metnidir.  Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti kişisel ilişki tesisi gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır.


Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hâkim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir, veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolünde Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. Fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır. Ayrıca protokolde anlaşılan hususların mutlaka icra edilebilir olması gerekir. İcra edilebilir olması demek taraflardan birinin anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi halinde, icrai yollarla yerine getirmesi sağlanabilecek nitelikte olması demektir. Örneğin, müşterek çocuğun masrafları baba tarafından karşılanacaktır yerine bir nafaka bedelinin belirlenmesi ve bu bedelin aylık olarak ödeneceği ve her yıl enflasyon oranına göre artırılacağının kararlaştırılması gerekir. Yine anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, nafaka, tazminat, eşyalar gibi tüm konularda anlaşmak uygun olandır. Hatta mal rejiminin tasfiyesine yönelik bir anlaşma da yapmak ileride sürpriz davalarla karşılaşmamak açısından son derece önemlidir.  Yine ahlaka adaba aykırı şartların protokole eklenmesi mümkün değildir. Örneğin, eşlerden birinin bir daha evlenmemeyi taahhüt etmesi mümkün değildir. Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulabileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.

 

 

Anlaşmalı boşanma nedir? 
Türk Medeni Kanunumuzda iki türlü boşanma davası vardır bunlardan biri anlaşmalı boşanma diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmanın fer’i niteliğindeki velayet, nafaka, tazminat gibi tüm hususlarda anlaşarak boşanmaya karar verdikleri bir boşanma türü iken, çekişmeli boşanma tarafların, boşanma veya boşanmanın fer’i niteliğindeki velayet, nafaka veya tazminat gibi hususlardan en az birisi hususunda anlaşamadıkları ve kararın mahkeme tarafından verilmesi esasına dayalı boşanma davasıdır.. kimi zaman 5-6 yıl süren çekişmeli davalara karşılık, mahkemelerin iş yoğunluğunun el verdiği ölçüde 2 günde sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarının olduğu ve çekişmeli boşanma davalarının aksine tarafların birbirlerine yönelik bir kusur iddiaları ve bu durumu ispatlama çabaları olmadığından anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına nazaran oldukça hızlı ve konforlu bir boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma davası konusunda detaylı bilgiye Çekişmeli Boşanma ve Boşanma Sebepleri isimli makalemizden  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Biz bu makalemizde anlaşmamış boşanma davası hakkında detaylı bilgi vermekle yetineceğiz.

 

Anlaşmalı boşanma davası açmanın şartları nelerdir?
Öncelikle anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Uygulamada usul ekonomisi açısından davanın açıldığı tarihte henüz evlilik birliği henüz 1 yılını tamamlamamış olsa dahi, duruşma tarihi itibariyle 1 yıllık sürenin dolması halinde, bu şartın yerine getirildiği kabul edilmektedir.
Anlaşmalı boşanma davası için tarafların beraberce boşanma konusunda ve boşanmanın fer’i niteliğindeki nafaka, velayet, tazminat gibi tüm konularda anlaşmış olması ve bu anlaşmaya ilişkin bir protokol düzenlemiş olmaları gerekir.


Anlaşmalı boşanmada taraflar bu hususlardan herhangi biri konusunda uzlaşamazlarsa, anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.
Hâkim özellikle kamu yararının gerekli kıldığı durumlarda protokol hükümlerini reddedebilir veya değiştirebilir. 


Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin vereceği ortak bir dilekçe ile açabileceği gibi, eşlerden birinin davayı açması ve diğer eşin de bu davayı kabulü şeklinde de açılabilir. Yine çekişmeli olarak açılmış bir boşanma davası da davanın her safhasında eşlerin anlaşması ile çekişmeli davaya dönüşebilir.


 Eşler, boşanmanın ve fer’i niteliğindeki velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda anlsştıklarını gösterir bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunmalıdır. 


Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için mahkeme huzurunda eşleri bizzat dinleyerek özgür iradeleriyle boşanmaya ve boşanmanın fer’i niteliğindeki hususlara karar verdiklerine kanaat getirmesi şarttır. Hâkim taraflardan birinin iradesinin fesada uğratıldığına dair şüphe duyarsa anlaşmalı boşanmayı reddedecektir. 


Hâkim, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmalı boşanma protokolündeki bazı hususları reddedebilir, bazı hususları da değiştirebilir. Boşanmanın gerçekleşmesi için hâkimin yapmış olduğu bu değişiklikleri tarafların kabul etmeleri gerekir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi halinde hâkim protokol hükümlerini kabul ederek boşanmaya karar verecektir.  

 

Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanmalıdır?
Boşanma protokolü ise tarafların boşanma ve boşanmanın Fer’i niteliğindeki tüm hususlarda anlaştığını gösterir yazılı bir anlaşma metnidir.  Boşanma protokolünde her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşması yetmez, nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti kişisel ilişki tesisi gibi hususlarda da anlaşmaları şarttır. Tarafların bu konulardan herhangi birinde anlaşamamaları halinde protokol geçerli olmayacaktır.


Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Tarafların açık iradeleri ile tüm anlaşma konuları açıklıkla ortaya konmalıdır. Taraflar anlaşmış olsa bile kamu yararı veya çocukların üstün yararı ilkeleri gereği hâkim bazı anlaşma şartlarını kabul etmeyebilir, veya resen düzenleyebilir. Boşanma protokolünde Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. Fıkrasında gösterildiği şekilde hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, T.C. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin nasıl tesis edileceği mutlaka yer almalıdır. Ayrıca protokolde anlaşılan hususların mutlaka icra edilebilir olması gerekir. İcra edilebilir olması demek taraflardan birinin anlaşmanın koşullarını yerine getirmemesi halinde, icrai yollarla yerine getirmesi sağlanabilecek nitelikte olması demektir. Örneğin, müşterek çocuğun masrafları baba tarafından karşılanacaktır yerine bir nafaka bedelinin belirlenmesi ve bu bedelin aylık olarak ödeneceği ve her yıl enflasyon oranına göre artırılacağının kararlaştırılması gerekir. Yine anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, nafaka, tazminat, eşyalar gibi tüm konularda anlaşmak uygun olandır. Hatta mal rejiminin tasfiyesine yönelik bir anlaşma da yapmak ileride sürpriz davalarla karşılaşmamak açısından son derece önemlidir.  Yine ahlaka adaba aykırı şartların protokole eklenmesi mümkün değildir. Örneğin, eşlerden birinin bir daha evlenmemeyi taahhüt etmesi mümkün değildir. Bu protokol anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye sunulabileceği gibi, çekişmeli bir boşanma davası sürerken taraflar anlaşırsa bu halde de mahkemeye sunulabilir. Doğru yapılmayan bir protokol mahkeme tarafından kabul edilmeyebilir veya taraflardan biri istemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle protokolün bir avukat tarafından hazırlanmasına özen göstermeniz hak kaybına uğramamanız açısından yararlı olacaktır.

 

 


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız