Araç Değer Kaybı İçin Başvuru Süresi Nedir?
LogoAv. Sinem Sencer 7 Sep, 2020 Universal

Araç Değer Kaybı İçin Başvuru Süresi Nedir?


TBK’nun 49. maddesi ve KTK’nun 88. maddesi gereğince değer kaybı zararlarının haksız fiil sorumluluğu kapsamında olduğundan yukarıda bahsedilmiştir.

Bununla birlikte KTK’nun 109. maddesi “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar…”  şeklindedir.

Bu madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere, trafik kazalarında meydana gelen zararlar, zarar görenin zararı ve yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıllık süre içerisinde talep edilebilir.

Bu doğrultuda trafik kazası neticesinde araçta meydana gelen değer kaybı zararları da zararın ve yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde talep edilebilecektir. Ancak genel olarak uygulamada, değer kaybı zararlarının kaza tarihinde öğrenildiği kabul edilerek, kaza tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde zamanaşımına uğradığı kabul edilmekte olup, bu konuya ilişkin sorunlardan uygulamadaki sorunlar başlığı altında detaylıca bahsedilecektir.

Araç değer kaybı ile ilgili Araç Değer Kaybında Kusur Durumu ve Oranları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazı dizimin devamında Araç Değer Kaybı Zararının Uygulamadaki Sorunları Ve Çözüm Önerileri başlıklı yazımız yer almaktadır.

 

Yazar: Sinem SENCER / Avukat

TBK’nun 49. maddesi ve KTK’nun 88. maddesi gereğince değer kaybı zararlarının haksız fiil sorumluluğu kapsamında olduğundan yukarıda bahsedilmiştir.

Bununla birlikte KTK’nun 109. maddesi “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar…”  şeklindedir.

Bu madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere, trafik kazalarında meydana gelen zararlar, zarar görenin zararı ve yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıllık süre içerisinde talep edilebilir.

Bu doğrultuda trafik kazası neticesinde araçta meydana gelen değer kaybı zararları da zararın ve yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde talep edilebilecektir. Ancak genel olarak uygulamada, değer kaybı zararlarının kaza tarihinde öğrenildiği kabul edilerek, kaza tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde zamanaşımına uğradığı kabul edilmekte olup, bu konuya ilişkin sorunlardan uygulamadaki sorunlar başlığı altında detaylıca bahsedilecektir.

Araç değer kaybı ile ilgili Araç Değer Kaybında Kusur Durumu ve Oranları başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazı dizimin devamında Araç Değer Kaybı Zararının Uygulamadaki Sorunları Ve Çözüm Önerileri başlıklı yazımız yer almaktadır.

 

Yazar: Sinem SENCER / Avukat


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız