Araç Değer Kaybını Kimler Talep Edebilir?
LogoAv. Sinem Sencer 27 Aug, 2020 Universal

Araç Değer Kaybını Kimler Talep Edebilir?


Araç değer kaybı zararını, meydana gelen kazada araç maliki, kusur oranlarına göre talep edebilir.

Genel Şartlar “Ek 1” de yer alan değer kaybı hesaplaması bölümünün 2. teminat dışı kalan haller başlıklı bölümünün 4. maddesinde yer alan ‘kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler’ hükmü gereğince, kaza tarihinden sonra ihbar yapılmadan önce araç maliki tarafından araç 3. bir kişiye devredilirse, kaza tarihindeki araç maliki tarafından araçta meydana gelen değer kaybı zararı talep edilememekteydi.

Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/1723 YD. İtiraz numaralı 23.02.2017 tarihli kararıyla, yukarıda yer alan mülkiyet değişikliğini içeren hükmün yürütmesinin durdurulmasına ve Danıştay 15. Daire’nin 2015/5277 E. 2018/6090 K. Sayılı kararı ile bu maddenin iptaline karar verilmiştir[1]. Sigortalı tarafından işletilen aracın, başka bir araca zarar vermesi halinde, zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı, Türk Borçlar Kanunun haksız fiil hükümleri kapsamında, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde talep edilebilecektir. Bu süre içerisinde hasar gören aracın maliki tarafından mülkiyet değişikliği yapılması sigortalının iradesine bağlı değildir. Bununla birlikte zarar gören araçta mülkiyet değişikliği olması haksız fiil hükümleri kapsamında değer kaybı zararının sigortalıdan talep edilmesinde bir engel teşkil etmemektedir. Bu nedenlerle, Danıştay tarafından genel şartlarda yer alan bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Danıştay tarafından verilen bu kararla birlikte, kaza tarihinden sonra ihbar tarihinden önce aracını satmak durumunda kalan kişilerin de değer kaybı zararlarını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Danıştay tarafından verilen bu kararla birlikte, araçta meydana gelen değer kaybı zararlarını, mülkiyet değişikliği yapılmış olsa da olmasa da, kaza tarihindeki araç maliki talep edebilecektir.

Araç değer kaybı ile ilgili Araç Değer Kaybı Nasıl Talep Edilir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazı dizimin devamında Araç Değer Kaybı Kimlerden Talep Edilirbaşlıklı yazımız yer almaktadır.

 

Yazar: Sinem SENCER / Avukat

 

[1] “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/1723 YD. İtiraz numaralı 23.02.2017 tarihli kararı, https://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Duyurular/YD_KARAR.pdf; Danıştay 15. Daire, 2015/5277 E. 2018/6090 K. Sayılı, 27.06.2018 tarihli kararı,

 https://www.hukukmedeniyeti.org/karar/939310/karayollari-motorlu-araclar-zorunlu-mali-sorumlulu/

Araç değer kaybı zararını, meydana gelen kazada araç maliki, kusur oranlarına göre talep edebilir.

Genel Şartlar “Ek 1” de yer alan değer kaybı hesaplaması bölümünün 2. teminat dışı kalan haller başlıklı bölümünün 4. maddesinde yer alan ‘kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler’ hükmü gereğince, kaza tarihinden sonra ihbar yapılmadan önce araç maliki tarafından araç 3. bir kişiye devredilirse, kaza tarihindeki araç maliki tarafından araçta meydana gelen değer kaybı zararı talep edilememekteydi.

Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/1723 YD. İtiraz numaralı 23.02.2017 tarihli kararıyla, yukarıda yer alan mülkiyet değişikliğini içeren hükmün yürütmesinin durdurulmasına ve Danıştay 15. Daire’nin 2015/5277 E. 2018/6090 K. Sayılı kararı ile bu maddenin iptaline karar verilmiştir[1]. Sigortalı tarafından işletilen aracın, başka bir araca zarar vermesi halinde, zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı, Türk Borçlar Kanunun haksız fiil hükümleri kapsamında, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde talep edilebilecektir. Bu süre içerisinde hasar gören aracın maliki tarafından mülkiyet değişikliği yapılması sigortalının iradesine bağlı değildir. Bununla birlikte zarar gören araçta mülkiyet değişikliği olması haksız fiil hükümleri kapsamında değer kaybı zararının sigortalıdan talep edilmesinde bir engel teşkil etmemektedir. Bu nedenlerle, Danıştay tarafından genel şartlarda yer alan bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Danıştay tarafından verilen bu kararla birlikte, kaza tarihinden sonra ihbar tarihinden önce aracını satmak durumunda kalan kişilerin de değer kaybı zararlarını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Danıştay tarafından verilen bu kararla birlikte, araçta meydana gelen değer kaybı zararlarını, mülkiyet değişikliği yapılmış olsa da olmasa da, kaza tarihindeki araç maliki talep edebilecektir.

Araç değer kaybı ile ilgili Araç Değer Kaybı Nasıl Talep Edilir? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazı dizimin devamında Araç Değer Kaybı Kimlerden Talep Edilirbaşlıklı yazımız yer almaktadır.

 

Yazar: Sinem SENCER / Avukat

 

[1] “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/1723 YD. İtiraz numaralı 23.02.2017 tarihli kararı, https://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Duyurular/YD_KARAR.pdf; Danıştay 15. Daire, 2015/5277 E. 2018/6090 K. Sayılı, 27.06.2018 tarihli kararı,

 https://www.hukukmedeniyeti.org/karar/939310/karayollari-motorlu-araclar-zorunlu-mali-sorumlulu/


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız