Bilişim ve Teknoloji | Universal Hukuk
Logo

Veri Koruma Hukuku ve KVKK/GDPR Uyum Yönetimi

Universal 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uluslararası faaliyetlerde bulunan veri sorumluları için Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyum projeleri konusunda engin deneyim sahibidir. Universal teknik ve operasyonel süreç partneri Uniconsult ile verdiği teknik ve operasyonel hizmetlerle veri koruma alanında bütünsel bir yapıda faaliyet gösterir.

Universal, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum kapsamında; müvekkillerinin veri koruma ve siber güvenlik alanlarında yükümlülüklerini yerine getirmeleri için şirketin organizasyonel yapısında her bir departman ile birebir temas halinde olarak, mevcut riskleri belirler, envanter çalışmalarını yürütür, operasyonel bazda ve faaliyet konusu özelinde eksikliği tespit edilen alanlarda risk raporları hazırlar, müvekkil ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan politika ve prosedürlerin şirket kültürü haline getirilmesine zemin hazırlar.

  • Müvekkillerinin çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri ile akdettiği sözleşmeleri inceleyerek mevzuat düzenlemelerine uygun revizeler gerçekleştirir.
  • Müvekkillerinin web sitelerindeki hukuki riskleri tespit eder ve gerekli dokümantasyon çalışmalarını yürütür.
  • İlgili kişi ve/veya kurumlardan yöneltilen başvuru ve taleplerin cevaplandırılması hususlarında danışmanlık hizmeti yürütür.
  • Müvekkillerinin uyum sürecinde üstleneceği sorumlulukları analiz eder, şikâyet ve olası dava süreçlerine yönelik hukuki hizmet verir.
  • Mevzuata uyumun şirket genelinde herkes tarafından benimsenmesi gerektiğine inanan Universal Hukuk, farkındalık eğitimleri ile bu bilincin sağlanması adına çalışmalar yürütür, departmanlar ile iş birliği içinde çalışır.
  • Uluslararası faaliyetlerde bulunan şirketler için Avrupa Birliği Veri Koruma Mevzuatına (GDPR) uyum çalışmalarının yanı sıra veri koruma danışmanlığı, siber güvenlik ile veri işleme, koruma, saklama ve imha politikaların hayata geçirilmesi konularında destek hizmetleri sunar.