Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?
LogoAv. Feride Hilal İmal 13 Jun, 2020 Universal

Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?


Bu makalemizde, boşanmayı düşünen eşler tarafından en çok sorulan sorulardan biri olan boşanma sürecinin nasıl işlediği ile ilgili bilgi vereceğiz. 

 

Boşanmak zor bir süreç mi?
Mutlu başlayan kimi evlilikler boşanma ile sonuçlanır ve çoğu zaman da boşanmak ne yazık ki evlenmek kadar kolay olmaz.  Eğer taraflar anlaşmalı boşanma ile boşanmıyorlarsa Boşanma süreci zor, uzun bir yoldur.  Bu zorluğun nedeni öncelikle hali hazırda eşlerin boşanma noktasına gelene kadar yaşadıkları olayların yüklemiş olduğu psikolojik etkiler ise de diğer bir nedeni boşanmak isteyen eşin veya eşlerin boşanmak için gerçekten haklı ve kabul edilebilir nedenlerinin olduğunu mahkemeye ispat etmek zorunda olmaları. Çünkü hukuk sistemimiz, anlaşmalı boşanma yapmadığınız sürece “evlilikten sıkıldık” “kişiliklerimiz farklı” ya da “geçinemiyoruz” gibi nedenleri boşanmak için yeterli görmüyor. 


Bu nedenle boşanmaya karar verdiyseniz ve eşiniz anlaşmalı boşanma noktasında değilse, boşanmak için mahkemece kabul edilecek haklı bir nedeninizin olması gerekecektir.

 

Hangi durumlar mahkemeler için geçerli boşanma nedeni sayılıyor?
Öncelikle Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma nedenleri mahkemeler için geçerli boşanma nedeni olarak kabul edilir. Bunlar, zina, hayata kast, eşe çok kötü muamele, Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma, Terk, Akıl Hastalığı ve genel bir boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Genel bir boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, boşanmak isteyen tarafın diğer eşin kusuru nedeniyle evlilik birliğinin devamının kendisinden beklenemeyecek kadar çekilmez hale gelmesi olarak ifade edilebilir. 


Yargıtay’a göre, eşine hakaret etmek, fiziksel bir özelliği ile dalga geçmek, eşini küçük düşürmek, aşağılamak, tehdit etmek, ailesi ile görüştürmemek, horlamasına rağmen tedaviyi kabul etmemek, eşinden soğuduğunu söylemek, haksız yere sadakatsizlikle suçlamak, haksız yere iktidarsızlıkla suçlamak, kişisel temizliği ile ilgilenmemek, kayınvalide ile yaşamakta ısrar etmek, içki içmek, kadına boş ol demek, çalışmamak, para vermemek, parasına el koymak,  gibi birçok nedeni evlilik birliğinin diğer eş için çekilmez hale getiren boşanma nedenleri olarak saymıştır. Bu nedenler saydıklarımızla sınırlı değildir, sebebin haklı ve geçerli bir neden olması gerekir. 

 

Peki böyle bir nedeniniz var, boşanmak için yeterli mi? 
Hayır değil. Çünkü bu nedeni mahkemeye doğru zamanda ve doğru şekilde ispat etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Yasal yollarla elde ettiğiniz fotoğraf, video, mesaj, evrak, sosyal medya görüntüleri, fatura, hesap hareketleri, konuşma dökümleri ve benzeri her türlü delille ispatlayabileceğiniz gibi boşanma davalarında tanık dinletmek de çok önemli bir delil olacaktır. Fakat bu delillerin mahkeme tarafından kabul edilebilmesinin bazı şartları vardır. Bu delillerin Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen sürelerde ve şekillerde mahkemeye sunmanız gerekir. Örneğin, delil bildirmenin bir süresi vardır ve sizin için çok önemli bir delil olsa dahi bu süreyi kaçırdıysanız artık boşanma konusunda haklı olsanız da deliliniz olsa da mahkemece dikkate alınmayacaktır. 

 

Peki boşanma için bir avukatla anlaşmak şart mı?
Boşanma davaları, diğer birçok dava gibi oldukça teknik davalardır. Haklı sebepleriniz olsa dahi süreci doğru yönetmezseniz, hak kaybına uğramanız işten bile değildir.  Bu nedenle bir avukatla süreci yönetmek oldukça önemlidir. Ekonomik durumunuz bir avukatla anlaşmaya yetmiyorsa bulunduğunuz yerin Baro Başkanlığına müracaat ederek Adli yardım talebinde de bulunabilirsiniz. 

 

Bir avukatla anlaştığınızı varsayarak süreci anlatmaya devam edelim. 
Boşanma sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için boşanma hususunda net kararınızı verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiğiniz sebeplere ilişkin delilleriniz varsa bu delilleri toparlamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları ayrıntılı bir şekilde avukatınızla ile paylaşmalısınız. Eğer her iki eş de boşanma ve boşanmanın fer’i niteliğindeki tüm konularda anlaşarak anlaşmalı boşanmaya karar verdiyse işimiz kolay. Anlaşmalı boşanma konusunun detaylarını ayrı bir makalede değinmiştik, bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Boşanma davalarının süreçlerini 4 başlıkta değerlendirebiliriz.
1. Birinci aşama hazırlık aşaması,
2. ikinci aşama dilekçeler aşaması,
3. üçüncü aşama yargılama aşaması
4. dördüncü aşama da gerekçeli karar ve kesinleşme aşaması olarak sınıflandırılabilir.
Şimdi sırayla bu aşamalar hakkında konuşalım...

 

Hazırlık Aşaması 
Boşanma davalarında Hazırlık aşaması son derece önemlidir çünkü gerekli hazırlığı yapmadan açılan davalarda hak kaybı yaşama olasılığı çok fazladır. Sağlıklı bir boşanma sürecinin işleyebilmesi için Taraflar veya taraflardan biri boşanma hususunda net kararını verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiği sebeplere ilişkin delilleri toplamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları dosdoğru ve ayrıntılı bir şekilde avukatı ile paylaşmalıdır. Tüm bu içerik ve delillerle birlikte dava dilekçesi itinalı bir şekilde hazırlanmalı ardından dava açılmalıdır.


Boşanma davalarında en önemli delillerden biri tanıktır ve yaşanan olaylara tanıklık edebilecek kimseler de mahkemeye bildirilmelidir.

 

Dilekçeler Aşaması 
Davanın açılmasıyla birlikte 2. Aşama olan dilekçeler aşamasına geçilmiş olur.  Mahkeme, ilk iş olarak bir tensip tutanağı hazırlayacak bununla birlikte tarafların nüfus kayıt örneklerini çıkaracak ardından da tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetlerini görevlendirecektir. Bu Nafaka ve tazminat miktarlarının belirlenmesi son derece önemlidir.


Ardından da tensip tutanağına dava dilekçesini de ekleyip karşı yana gönderecektir. dava dilekçesinin karşı yana tebliğinden sonra, karşı yan 2 hafta içinde cevaplarını ve tüm delillerini mahkemeye bildirmek zorundadır. bu aşamada her iki tarafın 2’er dilekçe verme hakkı vardır. Dilekçeler aşaması olarak adlandırdığımız bu aşamanın tamamlanması veya yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir.

 

Yargılama Aşaması 
3. aşama olan yargılıma aşamasının İlk duruşması ön inceleme duruşmasıdır ve burada dava şartlarının varlığı, usuli ilk itirazlar değerlendirilerek taraflar sulhe davet edilir. Taraflar sulh olmazlarsa yargılamaya devam olunarak yeni duruşma günü verilecektir. Genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, çocuklar için pedagog raporlarının alınması, getirtilecek delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi için yapılacak duruşmalardan sonra karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar.

 

Gerekçeli Karar ve Kesinleşme Aşaması 
Kararın açıklanması ile birlikte 4. Ve son aşama olan karar ve kesinleşme aşamasına geçilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ve iki haftalık yasal süreçte karara üst mahkemede itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşerek yani durum nüfus müdürlüklerine bildirilecek ve süreç sonlanacaktır. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararı beğenmeyen taraf istinaf yoluna başvurabilir. Bu defa kararın kesinleşmesi için istinaf incelemesinin sonuçlanması beklenecektir. Boşanma davaları konusunda başkaca sorularınız varsa, bu davalarla ilgili en çok soru aldığımız konularıBoşanma Davalarında En Çok Merak Edilenler isimli makalemizden linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu makalemizde, boşanmayı düşünen eşler tarafından en çok sorulan sorulardan biri olan boşanma sürecinin nasıl işlediği ile ilgili bilgi vereceğiz. 

 

Boşanmak zor bir süreç mi?
Mutlu başlayan kimi evlilikler boşanma ile sonuçlanır ve çoğu zaman da boşanmak ne yazık ki evlenmek kadar kolay olmaz.  Eğer taraflar anlaşmalı boşanma ile boşanmıyorlarsa Boşanma süreci zor, uzun bir yoldur.  Bu zorluğun nedeni öncelikle hali hazırda eşlerin boşanma noktasına gelene kadar yaşadıkları olayların yüklemiş olduğu psikolojik etkiler ise de diğer bir nedeni boşanmak isteyen eşin veya eşlerin boşanmak için gerçekten haklı ve kabul edilebilir nedenlerinin olduğunu mahkemeye ispat etmek zorunda olmaları. Çünkü hukuk sistemimiz, anlaşmalı boşanma yapmadığınız sürece “evlilikten sıkıldık” “kişiliklerimiz farklı” ya da “geçinemiyoruz” gibi nedenleri boşanmak için yeterli görmüyor. 


Bu nedenle boşanmaya karar verdiyseniz ve eşiniz anlaşmalı boşanma noktasında değilse, boşanmak için mahkemece kabul edilecek haklı bir nedeninizin olması gerekecektir.

 

Hangi durumlar mahkemeler için geçerli boşanma nedeni sayılıyor?
Öncelikle Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma nedenleri mahkemeler için geçerli boşanma nedeni olarak kabul edilir. Bunlar, zina, hayata kast, eşe çok kötü muamele, Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma, Terk, Akıl Hastalığı ve genel bir boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Genel bir boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, boşanmak isteyen tarafın diğer eşin kusuru nedeniyle evlilik birliğinin devamının kendisinden beklenemeyecek kadar çekilmez hale gelmesi olarak ifade edilebilir. 


Yargıtay’a göre, eşine hakaret etmek, fiziksel bir özelliği ile dalga geçmek, eşini küçük düşürmek, aşağılamak, tehdit etmek, ailesi ile görüştürmemek, horlamasına rağmen tedaviyi kabul etmemek, eşinden soğuduğunu söylemek, haksız yere sadakatsizlikle suçlamak, haksız yere iktidarsızlıkla suçlamak, kişisel temizliği ile ilgilenmemek, kayınvalide ile yaşamakta ısrar etmek, içki içmek, kadına boş ol demek, çalışmamak, para vermemek, parasına el koymak,  gibi birçok nedeni evlilik birliğinin diğer eş için çekilmez hale getiren boşanma nedenleri olarak saymıştır. Bu nedenler saydıklarımızla sınırlı değildir, sebebin haklı ve geçerli bir neden olması gerekir. 

 

Peki böyle bir nedeniniz var, boşanmak için yeterli mi? 
Hayır değil. Çünkü bu nedeni mahkemeye doğru zamanda ve doğru şekilde ispat etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Yasal yollarla elde ettiğiniz fotoğraf, video, mesaj, evrak, sosyal medya görüntüleri, fatura, hesap hareketleri, konuşma dökümleri ve benzeri her türlü delille ispatlayabileceğiniz gibi boşanma davalarında tanık dinletmek de çok önemli bir delil olacaktır. Fakat bu delillerin mahkeme tarafından kabul edilebilmesinin bazı şartları vardır. Bu delillerin Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen sürelerde ve şekillerde mahkemeye sunmanız gerekir. Örneğin, delil bildirmenin bir süresi vardır ve sizin için çok önemli bir delil olsa dahi bu süreyi kaçırdıysanız artık boşanma konusunda haklı olsanız da deliliniz olsa da mahkemece dikkate alınmayacaktır. 

 

Peki boşanma için bir avukatla anlaşmak şart mı?
Boşanma davaları, diğer birçok dava gibi oldukça teknik davalardır. Haklı sebepleriniz olsa dahi süreci doğru yönetmezseniz, hak kaybına uğramanız işten bile değildir.  Bu nedenle bir avukatla süreci yönetmek oldukça önemlidir. Ekonomik durumunuz bir avukatla anlaşmaya yetmiyorsa bulunduğunuz yerin Baro Başkanlığına müracaat ederek Adli yardım talebinde de bulunabilirsiniz. 

 

Bir avukatla anlaştığınızı varsayarak süreci anlatmaya devam edelim. 
Boşanma sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için boşanma hususunda net kararınızı verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiğiniz sebeplere ilişkin delilleriniz varsa bu delilleri toparlamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları ayrıntılı bir şekilde avukatınızla ile paylaşmalısınız. Eğer her iki eş de boşanma ve boşanmanın fer’i niteliğindeki tüm konularda anlaşarak anlaşmalı boşanmaya karar verdiyse işimiz kolay. Anlaşmalı boşanma konusunun detaylarını ayrı bir makalede değinmiştik, bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Boşanma davalarının süreçlerini 4 başlıkta değerlendirebiliriz.
1. Birinci aşama hazırlık aşaması,
2. ikinci aşama dilekçeler aşaması,
3. üçüncü aşama yargılama aşaması
4. dördüncü aşama da gerekçeli karar ve kesinleşme aşaması olarak sınıflandırılabilir.
Şimdi sırayla bu aşamalar hakkında konuşalım...

 

Hazırlık Aşaması 
Boşanma davalarında Hazırlık aşaması son derece önemlidir çünkü gerekli hazırlığı yapmadan açılan davalarda hak kaybı yaşama olasılığı çok fazladır. Sağlıklı bir boşanma sürecinin işleyebilmesi için Taraflar veya taraflardan biri boşanma hususunda net kararını verdikten sonra, boşanma nedeni olarak gösterdiği sebeplere ilişkin delilleri toplamalı ve boşanmaya sebebiyet veren olayları dosdoğru ve ayrıntılı bir şekilde avukatı ile paylaşmalıdır. Tüm bu içerik ve delillerle birlikte dava dilekçesi itinalı bir şekilde hazırlanmalı ardından dava açılmalıdır.


Boşanma davalarında en önemli delillerden biri tanıktır ve yaşanan olaylara tanıklık edebilecek kimseler de mahkemeye bildirilmelidir.

 

Dilekçeler Aşaması 
Davanın açılmasıyla birlikte 2. Aşama olan dilekçeler aşamasına geçilmiş olur.  Mahkeme, ilk iş olarak bir tensip tutanağı hazırlayacak bununla birlikte tarafların nüfus kayıt örneklerini çıkaracak ardından da tarafların sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek amacıyla kolluk kuvvetlerini görevlendirecektir. Bu Nafaka ve tazminat miktarlarının belirlenmesi son derece önemlidir.


Ardından da tensip tutanağına dava dilekçesini de ekleyip karşı yana gönderecektir. dava dilekçesinin karşı yana tebliğinden sonra, karşı yan 2 hafta içinde cevaplarını ve tüm delillerini mahkemeye bildirmek zorundadır. bu aşamada her iki tarafın 2’er dilekçe verme hakkı vardır. Dilekçeler aşaması olarak adlandırdığımız bu aşamanın tamamlanması veya yasal sürelerin dolması ile birlikte ön inceleme duruşması için gün verilir.

 

Yargılama Aşaması 
3. aşama olan yargılıma aşamasının İlk duruşması ön inceleme duruşmasıdır ve burada dava şartlarının varlığı, usuli ilk itirazlar değerlendirilerek taraflar sulhe davet edilir. Taraflar sulh olmazlarsa yargılamaya devam olunarak yeni duruşma günü verilecektir. Genellikle peşinden tanıkların dinlenmesi, çocuklar için pedagog raporlarının alınması, getirtilecek delillerin toplanması ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi için yapılacak duruşmalardan sonra karar duruşması yapılarak mahkeme kararını açıklar.

 

Gerekçeli Karar ve Kesinleşme Aşaması 
Kararın açıklanması ile birlikte 4. Ve son aşama olan karar ve kesinleşme aşamasına geçilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ve iki haftalık yasal süreçte karara üst mahkemede itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşerek yani durum nüfus müdürlüklerine bildirilecek ve süreç sonlanacaktır. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararı beğenmeyen taraf istinaf yoluna başvurabilir. Bu defa kararın kesinleşmesi için istinaf incelemesinin sonuçlanması beklenecektir. Boşanma davaları konusunda başkaca sorularınız varsa, bu davalarla ilgili en çok soru aldığımız konularıBoşanma Davalarında En Çok Merak Edilenler isimli makalemizden linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız