Dava ve Uyuşmazlıklar
Logo

Dava ve Uyuşmazlıklar

Universal, ticaret ve şirketler hukukundan kaynaklanan kurul kararlarının hükümsüzlüğü, butlanı ve iptali davaları, sorumluluk davaları, rekabet yasağı ve haksız rekabet davaları, fesih davaları, alacak ve tazminat davaları, tespit davaları, ortaklıktan çıkarma davaları, tasfiye, iflas, iflas erteleme davaları,  çek iptali ve zayi davaları, menfi tespit ve istirdat davaları, her türlü ticari iş ve sözleşmelerden kaynaklanan davalar bakımından dava ve ihtilaf çözümleri konusunda deneyim sahibidir.