Dedikoducu Eş Boşanma Nedeni Olarak Kabul Edilir mi?
LogoFeride Hilal İmal 24 Sep, 2018 Takvim

Dedikoducu Eş Boşanma Nedeni Olarak Kabul Edilir mi?


Eşim kendi arkadaş ve akraba ortamında sürekli benim dedikodumu yapıyor. Cinsel hayatımızla ilgili asılsız şeyler bile söylemiş. Kendisini uyardım fakat dinlemedi. Dava açmak istiyorum. Sizce bu durum boşanma nedeni olarak kabul edilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Eşinizin sizin aleyhinizde yaptığı dedikodu sizin kişilik haklarınızı ihlal eden boyuttaysa elbette boşanma davası açabilirsiniz. Yargıtay da bir kararında "...Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalıdavacı kadının kocasının başka kadınlarla ilişkiye girdiği hususunda dedikodu çıkmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın da davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır." (Y2HD. 24.05.2007) şeklinde hüküm tesis etmiştir. Eşi, toplum içinde küçük düşürmek, aile mahremiyeti içinde kalması gereken konularda başkalarıyla sohbet etmek, eşin cinselliği hakkında konuşmalar yapmak hiç kuşkusuz boşanma nedenidir.

Kaynak:https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/09/24/dedikoducu-es-bosanma-nedeni-olarak-kabul-edilir-mi

Eşim kendi arkadaş ve akraba ortamında sürekli benim dedikodumu yapıyor. Cinsel hayatımızla ilgili asılsız şeyler bile söylemiş. Kendisini uyardım fakat dinlemedi. Dava açmak istiyorum. Sizce bu durum boşanma nedeni olarak kabul edilir mi?

Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Eşinizin sizin aleyhinizde yaptığı dedikodu sizin kişilik haklarınızı ihlal eden boyuttaysa elbette boşanma davası açabilirsiniz. Yargıtay da bir kararında "...Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalıdavacı kadının kocasının başka kadınlarla ilişkiye girdiği hususunda dedikodu çıkmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın da davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır." (Y2HD. 24.05.2007) şeklinde hüküm tesis etmiştir. Eşi, toplum içinde küçük düşürmek, aile mahremiyeti içinde kalması gereken konularda başkalarıyla sohbet etmek, eşin cinselliği hakkında konuşmalar yapmak hiç kuşkusuz boşanma nedenidir.

Kaynak:https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/09/24/dedikoducu-es-bosanma-nedeni-olarak-kabul-edilir-mi


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız