Hangi Durumlar Mobbing Sayılır?
LogoFeride Hilal İmal 6 Mar, 2020 Takvim

Hangi Durumlar Mobbing Sayılır?


İşyerinde amirim beni sürekli eleştiriyor. Bunu da yüksek sesle dile getiriyor. Bu durum mobbing sayılıyor mu?
Yargıtay kararlarında mobbing, 'Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar' şeklinde tanımlanıyor.

■ Çalışanın işyerinde yalnızlaştırılması,
■ İş yapmasının zorlaştırılması,
■ Yok sayılması,
■ Alay edilmesi,
■ Statüsünün küçümsenmesi,
■ Yaptığı işin aşağılanması,
■ İşle ilgili olağan olmayan taleplerde bulunulması,
■ Statüsü, işi ve benzeri konularda tehdit edilmesi,
■ Görev tanımının dışında işler verilmesi,
■ Dedikodusunun yapılması,
■ Cinsel tacize maruz bırakılması,
■ Sürekli eleştirilmesi ve suçlanması,
■ İş şevkinin kırılmaya çalışılması şeklinde örnekleyebiliriz.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Mobbingi çalışanın ispat etmesi gerekiyor.

Kaynak:https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/03/06/hangi-durumlar-mobbing-sayilir

İşyerinde amirim beni sürekli eleştiriyor. Bunu da yüksek sesle dile getiriyor. Bu durum mobbing sayılıyor mu?
Yargıtay kararlarında mobbing, 'Aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar' şeklinde tanımlanıyor.

■ Çalışanın işyerinde yalnızlaştırılması,
■ İş yapmasının zorlaştırılması,
■ Yok sayılması,
■ Alay edilmesi,
■ Statüsünün küçümsenmesi,
■ Yaptığı işin aşağılanması,
■ İşle ilgili olağan olmayan taleplerde bulunulması,
■ Statüsü, işi ve benzeri konularda tehdit edilmesi,
■ Görev tanımının dışında işler verilmesi,
■ Dedikodusunun yapılması,
■ Cinsel tacize maruz bırakılması,
■ Sürekli eleştirilmesi ve suçlanması,
■ İş şevkinin kırılmaya çalışılması şeklinde örnekleyebiliriz.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Mobbingi çalışanın ispat etmesi gerekiyor.

Kaynak:https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/03/06/hangi-durumlar-mobbing-sayilir


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız