Universal Hukuk | İş Hukuku
Logo

İş Hukuku

Universal, işçi ve işverenlik arasında doğan her türlü dava ve hukuki süreçlerin yönetilmesi, iş sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması işçinin sır saklama yükümlülüğü ve rekabet etmeme yasağı özelindeki her türlü uyuşmazlığın tespiti vwe hukuki süreçlerinin yönetilmesi, işverenin işçilerin özlük hakları ve çalıştırma prosedürlerinin hukuka uygunluğu süreçlerinin yönetilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi alanlarında tecrübeye sahiptir.