Kazanç Kaybı Zararını Kimler Hangi Kişi ve Kurumlardan Talep Edebilir?
LogoAv. Sinem Sencer 28 Sep, 2020 Universal

Kazanç Kaybı Zararını Kimler Hangi Kişi ve Kurumlardan Talep Edebilir?


Ticari faaliyet gösteren şirketlere ait araçlarda meydana gelen iş durması-kazanç kaybı zararlarını, kaza tarihinde araç maliki olan ticari şirketler talep edebilmektedir.

Ticari araçlarda meydana gelen kazanç kaybı zararlarından, karşı yan kusurlu tarafta yer alan araç sürücüsü ve araç maliki sorumludur.

KTK’nun 88. maddesi dikkate alındığında kazanç kaybı zararlarından, karşı yan kusurlu araç sürücüsü ve araç maliki müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

Ancak kazanç kaybı zararlarının kusurlu araç malikinin ZMMS poliçesinin bulunduğu sigorta şirketlerinden talep edilmesi mümkün değildir.

Genel Şartların A.2. tanımlar başlığı altında d bendi gereğince, zarar; bir aracın karıştığı trafik kazası neticesinde üçüncü kişilerin malvarlığında doğrudan azalma olmasını veya vücut bütünlüğünde eksilme, sürekli sakatlık veya ölüme sebebiyet verilmesi nedeniyle uğranılan maddi kayıpları ifade etmektedir. İşbu maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere, Genel şartlar gereğince trafik sigortasının bulunduğu sigorta şirketlerinden talep edilebilecek maddi zararlar, malvarlığında oluşan doğrudan zararları kapsamaktadır.

Ancak ticari araçlarda meydana gelen kazanç kaybı zararları doğrudan zarar olarak kabul edilmemekte, bu zararlar dolaylı zarar olarak kabul edilmekte olduğundan bu zararlardan sigorta şirketinin sorumlu olmadığı kabul edilmektedir.

Yargıtay’ın da, kazanç kaybı zararının, gerçek zarar dışında, aracın hasarlanması nedeniyle uğranılan dolaylı zararlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle genel şartlarda teminat dışı kalan haller altında değerlendirilerek sigorta şirketlerinden talep edilemeyeceği yönünde birçok kararı bulunmaktadır[1].

Kazanç kaybı ile ilgili Kazanç Kaybında Kusur Durumu, Oranları ve Başvuru Süresi  başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazı dizimin devamında  Kazanç Kaybı Zararlarının Tazminine İlişkin Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri  başlıklı yazımız yer almaktadır

 

Yazar: Sinem SENCERAvukat

 

 

[1] “BKZ. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2017/1152 E. 2018/1650 K. Sayılı, 07.03.2018 tarihli kararı, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

Ticari faaliyet gösteren şirketlere ait araçlarda meydana gelen iş durması-kazanç kaybı zararlarını, kaza tarihinde araç maliki olan ticari şirketler talep edebilmektedir.

Ticari araçlarda meydana gelen kazanç kaybı zararlarından, karşı yan kusurlu tarafta yer alan araç sürücüsü ve araç maliki sorumludur.

KTK’nun 88. maddesi dikkate alındığında kazanç kaybı zararlarından, karşı yan kusurlu araç sürücüsü ve araç maliki müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

Ancak kazanç kaybı zararlarının kusurlu araç malikinin ZMMS poliçesinin bulunduğu sigorta şirketlerinden talep edilmesi mümkün değildir.

Genel Şartların A.2. tanımlar başlığı altında d bendi gereğince, zarar; bir aracın karıştığı trafik kazası neticesinde üçüncü kişilerin malvarlığında doğrudan azalma olmasını veya vücut bütünlüğünde eksilme, sürekli sakatlık veya ölüme sebebiyet verilmesi nedeniyle uğranılan maddi kayıpları ifade etmektedir. İşbu maddeden de açıkça anlaşılacağı üzere, Genel şartlar gereğince trafik sigortasının bulunduğu sigorta şirketlerinden talep edilebilecek maddi zararlar, malvarlığında oluşan doğrudan zararları kapsamaktadır.

Ancak ticari araçlarda meydana gelen kazanç kaybı zararları doğrudan zarar olarak kabul edilmemekte, bu zararlar dolaylı zarar olarak kabul edilmekte olduğundan bu zararlardan sigorta şirketinin sorumlu olmadığı kabul edilmektedir.

Yargıtay’ın da, kazanç kaybı zararının, gerçek zarar dışında, aracın hasarlanması nedeniyle uğranılan dolaylı zararlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu nedenle genel şartlarda teminat dışı kalan haller altında değerlendirilerek sigorta şirketlerinden talep edilemeyeceği yönünde birçok kararı bulunmaktadır[1].

Kazanç kaybı ile ilgili Kazanç Kaybında Kusur Durumu, Oranları ve Başvuru Süresi  başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Yazı dizimin devamında  Kazanç Kaybı Zararlarının Tazminine İlişkin Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri  başlıklı yazımız yer almaktadır

 

Yazar: Sinem SENCERAvukat

 

 

[1] “BKZ. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2017/1152 E. 2018/1650 K. Sayılı, 07.03.2018 tarihli kararı, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız