Kefillikten Vazgeçilebilir
LogoFeride Hilal İmal 19 Nov, 2019 Takvim

Kefillikten Vazgeçilebilir


Borçlar Kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş, ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülükleriniz hem de sizi koruma altına alan maddeler var. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise; sözleşme imzaladıktan sonra kişi önceki mali durumunu kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/yasam/2019/11/19/kefillikten-vazgecilebilir

Borçlar Kanunu kefilin kefalet sürecinde haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş, ayrıntılı olarak işlemiştir. Bu durumda hem yükümlülükleriniz hem de sizi koruma altına alan maddeler var. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Tüm kefalet türlerinde, kefil olan kişi ayni güvence ile beraber var olan rehin paraya çevrilinceye dek ve borçlu aleyhine yapılacak olan kesin aciz belgesi alınıncaya kadar ya da bu durum dahilinde konkordato (iflas anlaşması) kararına kadar kendi tarafına yöneltilen kararın durdurulmasını talep edebilir. Kefilin kefaletten dönme durumu ise; sözleşme imzaladıktan sonra kişi önceki mali durumunu kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı anlaşılmışsa, kefil alacaklı olana bir bildiri yazarsa ve borç doğmadığı süre içinde de yer alırsa her durumda kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/yasam/2019/11/19/kefillikten-vazgecilebilir


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız