Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Dair Doğru Bilinen Yanlışlar
LogoUniversal 13 May, 2024 universal

Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Dair Doğru Bilinen Yanlışlar


  • Bir gerçek veya tüzel kişi hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir mi?

Evet olabilir. Örneğin, bir bulut bilişim şirketi kendi çalışanları ile ilgili tuttuğu kişisel verilere ilişkin veri sorumlusu iken, hizmet verdiği ve müşterilerine ait tuttuğu veriler bakımından ise veri işleyen olarak kabul edilecektir. Bu nedenle bir gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü faaliyetler dikkate alınarak aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.

  • Anonim hale getirilmiş veri, kişisel veri midir?

Hayır, anonim hale getirilmiş verinin artık kişisel veri olduğundan bahsedilemez. Kanunda “anonim hale getirme”; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir. Anonim hale getirilmiş veri gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyeceği için kişisel veri olduğundan bahsedilemeyecektir.

  • Açık rıza şekle tabi midir?

Kanunda açık rızanın alınmasına dair herhangi bir şekil şartı belirtilmemiştir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır. Bu nedenle açık rıza; sözlü, yazılı, elektronik, fiziki ortamda alınabilir. Açık rızanın alındığına ilişkin ispat yükü veri sorumlusuna aittir.

  • Veri sahibi ilgili kişi yalnızca kendisi için mi veri sorumlusuna başvuruda bulunabilir?

Evet, Kanunun 11. maddesi gereği ilgili kişi kural olarak yalnızca kendisiyle ilgili konularda veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

  • Veri sahibi ilgili kişi, veri sorumlusuna yapacağı başvuru ile, üçüncü kişilerin kendisine ait kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenebilir mi?

Evet, Kanun’un 11. maddesinde yer alan ilgili kişi hakları gereği, “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; … Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme… Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme…"haklarına sahiptir. Bu nedenle ilgili kişi kendisiyle ilgili olmak koşuluyla kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkına sahiptir.

  • Bir gerçek veya tüzel kişi hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir mi?

Evet olabilir. Örneğin, bir bulut bilişim şirketi kendi çalışanları ile ilgili tuttuğu kişisel verilere ilişkin veri sorumlusu iken, hizmet verdiği ve müşterilerine ait tuttuğu veriler bakımından ise veri işleyen olarak kabul edilecektir. Bu nedenle bir gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü faaliyetler dikkate alınarak aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.

  • Anonim hale getirilmiş veri, kişisel veri midir?

Hayır, anonim hale getirilmiş verinin artık kişisel veri olduğundan bahsedilemez. Kanunda “anonim hale getirme”; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir. Anonim hale getirilmiş veri gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyeceği için kişisel veri olduğundan bahsedilemeyecektir.

  • Açık rıza şekle tabi midir?

Kanunda açık rızanın alınmasına dair herhangi bir şekil şartı belirtilmemiştir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır. Bu nedenle açık rıza; sözlü, yazılı, elektronik, fiziki ortamda alınabilir. Açık rızanın alındığına ilişkin ispat yükü veri sorumlusuna aittir.

  • Veri sahibi ilgili kişi yalnızca kendisi için mi veri sorumlusuna başvuruda bulunabilir?

Evet, Kanunun 11. maddesi gereği ilgili kişi kural olarak yalnızca kendisiyle ilgili konularda veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir.

  • Veri sahibi ilgili kişi, veri sorumlusuna yapacağı başvuru ile, üçüncü kişilerin kendisine ait kişisel verileri işleyip işlemediğini öğrenebilir mi?

Evet, Kanun’un 11. maddesinde yer alan ilgili kişi hakları gereği, “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; … Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme… Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme…"haklarına sahiptir. Bu nedenle ilgili kişi kendisiyle ilgili olmak koşuluyla kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkına sahiptir.

Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız