Koronavirüsün (Covid 19) Aile İçi Şiddet Boşanma Davaları, Velayet ve Çocukla Kişisel İlişki Konularına Etkisi
LogoAv. Feride Hilal İmal 7 May, 2020 Universal

Koronavirüsün (Covid 19) Aile İçi Şiddet Boşanma Davaları, Velayet ve Çocukla Kişisel İlişki Konularına Etkisi


Koronavirüs (Covid 19) salgını aile içi şiddeti arttı mı?

Koronavirüs(Covid 19) salgını elbette sadece sağlığımızı işimizi değil, sosyokültürel yaşantımızı, özel hayatımızı da etkiliyor. Öyle ki Koronavirüs(Covid 19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina şartları, ne yazık ki aile içi şiddet vakıalarında büyük artışa sebebiyet vermiş durumda. Yapılan araştırmalarda, Koronavirüs (Covid 19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor. Ülkemizde ise, koronavirüs (Covid 19) salgınının aile içi şiddeti ne ölçüde arttırdığı konusunda henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış durumda değil ama, özellikle koronavirüs (Covid 19) salgınının yarattığı iş ilişkilerindeki değişiklikler, sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler, aile içinde de gerilim yaratıyor ve bazı sorunların gün yüzüne çıkmasına ya da mevcut sorunların daha derinleşmesine açtığından koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle aile içi şiddet vakıalarının ülkemizde de artmış olması yüksek bir ihtimal. Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu dönemde yasal süreler durmuş olmasına rağmen özellikle aile içi şiddet, velayet gibi gecikmesinde sakınca bulunan özel konularda elbette yasal ve idari merciilere başvurabileceğimiz yollar var. koronavirüs (Covid 19) salgını döneminde de, anne-babasından, çocuğundan eşinden veya partnerinden şiddet görenler veya etrafında böyle şiddet mağdurları bulunanlar Aile sosyal politikalar bakanlığının ALO 183 nolu hattını arayabilir, kolluk kuvvetlerini arayabilir, avukatları aracılığı ile aile mahkemelerinden koruma ve uzaklaştırma kararları alabilirler.

 

Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde boşanma davası açılabilir mi?

Yine yaşadığımız dönemin, psikolojik etkileri nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs (covid 19) tedbirleri bittiğinde boşanma oranlarında da büyük artışlar gözleneceği tahmin ediliyor. Bildiğiniz gibi Koronavirüs (covid 19) tedbirleri kapsamında tüm yasal süreler 15 Haziran 2020 tarihine kadar durmuş durumda ve bu tarihe kadar da bazı acil ve nitelikli konulara ilişkin duruşmalar hariç,  duruşma da yapılamıyor. Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde boşanma davası açılabilir mi?

 

Elbette uyap sistemi vasıtasıyla Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde de boşanma davası açmak mümkün. Fakat bu dava için işlemlerin başlaması, örneğin tensip tutanaklarının hazırlanması, dava dilekçesinin karşı yana tebliği gibi tüm işlemler, Koronavirüs (covid 19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirler gereğince 15 haziran ve sonrasını bekleyeceği için, devam eden işlemleri yapmak mümkün olmayacak ve zaten bu işlemlerden sonra verilecek olan duruşma günü konusunda da bir fayda sağlamayacaktır.

Koronavirüs (Covid 19) salgını aile içi şiddeti arttı mı?

Koronavirüs(Covid 19) salgını elbette sadece sağlığımızı işimizi değil, sosyokültürel yaşantımızı, özel hayatımızı da etkiliyor. Öyle ki Koronavirüs(Covid 19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina şartları, ne yazık ki aile içi şiddet vakıalarında büyük artışa sebebiyet vermiş durumda. Yapılan araştırmalarda, Koronavirüs (Covid 19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’de aile içi şiddet vakalarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200, Brezilya’da ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış meydana geldiği ifade ediliyor. Ülkemizde ise, koronavirüs (Covid 19) salgınının aile içi şiddeti ne ölçüde arttırdığı konusunda henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış durumda değil ama, özellikle koronavirüs (Covid 19) salgınının yarattığı iş ilişkilerindeki değişiklikler, sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler, aile içinde de gerilim yaratıyor ve bazı sorunların gün yüzüne çıkmasına ya da mevcut sorunların daha derinleşmesine açtığından koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle aile içi şiddet vakıalarının ülkemizde de artmış olması yüksek bir ihtimal. Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu dönemde yasal süreler durmuş olmasına rağmen özellikle aile içi şiddet, velayet gibi gecikmesinde sakınca bulunan özel konularda elbette yasal ve idari merciilere başvurabileceğimiz yollar var. koronavirüs (Covid 19) salgını döneminde de, anne-babasından, çocuğundan eşinden veya partnerinden şiddet görenler veya etrafında böyle şiddet mağdurları bulunanlar Aile sosyal politikalar bakanlığının ALO 183 nolu hattını arayabilir, kolluk kuvvetlerini arayabilir, avukatları aracılığı ile aile mahkemelerinden koruma ve uzaklaştırma kararları alabilirler.

 

Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde boşanma davası açılabilir mi?

Yine yaşadığımız dönemin, psikolojik etkileri nedeniyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs (covid 19) tedbirleri bittiğinde boşanma oranlarında da büyük artışlar gözleneceği tahmin ediliyor. Bildiğiniz gibi Koronavirüs (covid 19) tedbirleri kapsamında tüm yasal süreler 15 Haziran 2020 tarihine kadar durmuş durumda ve bu tarihe kadar da bazı acil ve nitelikli konulara ilişkin duruşmalar hariç,  duruşma da yapılamıyor. Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde boşanma davası açılabilir mi?

Elbette uyap sistemi vasıtasıyla Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde de boşanma davası açmak mümkün. Fakat bu dava için işlemlerin başlaması, örneğin tensip tutanaklarının hazırlanması, dava dilekçesinin karşı yana tebliği gibi tüm işlemler, Koronavirüs (covid 19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirler gereğince 15 haziran ve sonrasını bekleyeceği için, devam eden işlemleri yapmak mümkün olmayacak ve zaten bu işlemlerden sonra verilecek olan duruşma günü konusunda da bir fayda sağlamayacaktır. Fakat özellikle  Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde boşanma davası ile birlikte, acilen velayet konusunda da bir mahkeme kararına ihtiyaç varsa, ya da yine az önce sözünü ettiğimiz gibi yine boşanma davası ile birlikte bir koruma ve uzaklaştırma kararına ihtiyaç varsa, veyahut da boşanma davası ile birlikte açılan mal rejiminin tasfiyesi davası ile eşlerden birinin edinilmiş mallar için tedbir kararı aldırmaya ihtiyacı varsa bu durumda Koronavirüs (covid 19) tedbirleri döneminde de olsa mahkemeler tedbir niteliğinde olan bu kararları vereceklerdir.

 

Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde anlaşmalı boşanma davası açılabilir mi ve bu konuda karar alınabilir mi?

Anlaşmalı boşanma bildiğiniz gibi, iki tarafın da boşanma ve boşanmanın fer’i niteliğindeki nafaka, velayet, eşyalar gibi konularda anlaşarak boşanmaya karar verdikleri genellikle tek celsede sonuçlanan davalardır. Bu davalarda bir muhakeme usulü olmadığından ilk bakışta Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde anlaşmalı boşanma davası açılabileceği ve bu konuda karar alınabileceği düşünülse de, anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme duruşma açarak eşlerin huzurunda boşanma ve diğer hususlar konusundaki iradelerini bizzat duymak zorundadır. Bu nedenle de her ne kadar yine uyap sistemi üzerinden boşanma davası açabilsek de, Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde anlaşmalı boşanma davası duruşması yapmak ve karar almak ne yazık ki mümkün olmayacak, anlaşmalı boşanma davası için duruşma tarihi en erken duruşmaların yapılmaya başlayacağı 15 Haziran sonrasında bir güne verilebilecektir..

 

Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde müşterek çocukla kişisel ilişki nasıl kurulacaktır?

Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde aslında irdelenmesi gereken bir konuda özellikle boşanan ya da boşanma davası devam eden eşler ile 18 yaşından küçük çocukların kişisel ilişkileri konusudur. Bildiğiniz gibi şu anki süreçte Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük genç ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasak. Yine aynı şekilde Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında haftasonları da sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu durumda da genellikle velayet hakkını elinde bulunduran taraf, Koronavirüs (Covid 19) tedbirlerine ilişkin kararları öne sürerek diğer eşin müşterek çocukla kişisel ilişki kurmasını engellemeye çalışmaktadır. Bu dönemde müşterek çocuğun ikametine gidilerek görülmesi çocukla burada vakit geçirilmesi makul olan yolmuş gibi görünse de, eşler arasında böyle bir uzlaşı ortamını yakalamak ne yazık ki pek mümkün olamıyor. Normal dönemde eşlerden birinin kişisel ilişki tesisi günlerine riayet etmemesi halinde icra dairelerine müracaat edilerek çocuk teslimi icrai kanallarla yapılıyordu. Fakat Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında alınan kararla icra takiplerinin de durmasıyla bu yöntemin de bu dönem işletilmesi mümkün olamayacaktır. Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde velayeti elinde bulundurmayan taraf  müşterek çocukla nasıl kişisel ilişki kureabilecektir? Bu konuda Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında bir düzenleme yapılmamıştır fakat aile mahkemesine başvurarak mahkemeden tedbiren Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde müşterek çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda bir düzenleme yapılması yoluna gidilebilir, örneğin Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde müşterek çocukla hafta içi görüşülmesi veya telefonla veya görüntülü görüşme yapılması konularında kararlar alınabilir. Mahkemeler Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri döneminde müşterek çocukla kişisel ilişki konusunda, çocuğun menfaatlerini gözetecek, sosyal izolasyon, sağlık koşulları gibi etkenleri de dikkate alarak çocuğun üstün yararını gözeterek bir karar tesis edecektir diyebiliriz. Umarım anne baba arasında böyle çekişmelerin yaşanmayacağı, bu sürecin uzlaşı ve karşılıklı anlayışla çözüleceği bir süreç geçiririz.


Abone Ol Paylaşılan bloglardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz
E-Bülten aydınlatma metni için tıklayınız