Universal Hukuk | Kurumsal Yönetim Süreçleri
Logo

Kurumsal Yönetim Süreçleri

Teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşme ve iletişimde yaşanan büyük ilerleme sosyal hayattaki değişim ve dönüşüm kadar iş hayatında da, fayda ve risk anlayışlarının değişmesine sebep olmuştur. Şirketin iç huzuru ve dış iletişim ve uyumunun sağlanması konusunda kurumsal yönetim standartlarının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi zaruridir. Bu anlayışı içselleştirmiş şirketler için hukuki hizmetler sadece ihtilaf çözümünün ötesindedir. Hukuki hizmetleri uyum ve etik politikalarıyla birlikte ele almayan şirketlerin mali kayıpların yanında günümüzün en önemli değerleri zaman, itibar, bağlılık ve güven gibi kayıplar yaşayarak sürdürülebilirlik kabiliyeti ve rekabet gücünün zayıflaması kaçınılmazdır. Günümüzde uyum programları regüle sektörlerin uyguladığı zorunlu ve belirli bir alana yönelik programların ötesinde, sektör ve alan farkı gözetmeksizin bütüncül bir yapıda ele alınması gereken bir hal almıştır. Universal, etkin ihtilaf çözümü servislerinin yanı sıra, şirketler için sağlıklı büyüme ve daimî kârlılık hedeflerinin zaruri unsuru haline gelen kurumsal yönetim standartlarının oluşturulması süreçlerinde uyum ve etik programları oluşturarak önleyici ve sürdürülebilir bir anlayış oluşturulmasına katkı sağlar.