Operasyonel Kiralama | Universal Hukuk
Logo

Operasyonel Kiralama

Bununla birlikte Universal, operasyonel kiralama sektörüne özgü ticari uyuşmazlıklar, trafik sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası, münferit, kısıtlı(sadece çalınma ve pert teminatlı vb.) veya stop-loss kasko poliçelerinden kaynaklanan sigorta şirketi veya 3. Kişilere yöneltilebilecek talep ve davalar, bakım ve onarımdan kaynaklanan servis ayıpları, garanti kapsamına yönelik ihtilaflar, hasar bedeli, kusur durumu, değer ve kazanç kaybı zararlarının tazmini, maddi ve bedeni zararların rücu süreçleri gibi hasar sonrası hukuki süreçlerin yönetimi konusunda deneyim sahibidir.