Sağlık Hukuku | Universal Hukuk
Logo

Sağlık Hukuku

Universal, teşhis ve tedavi sözleşmelerinden kaynaklanan hasta hakları, doktor, sağlık çalışanları ve sağlık kurumları hak ve sorumlulukları kapsamında kötü ifa (malpraktis), teşhis ve tedavi hataları ile, bakım, aydınlatma, rıza, sadakat ve özen, sır saklama, kayıt tutma ve kişisel sağlık verilerinin korunması gibi yan edim yükümlülüklerinden kaynaklanan ihtilafların çözümünde deneyim sahibidir.