Sağlık Turizmi ve Uluslararası Tıp Hukuku | Universal Hukuk
Logo

Sağlık Turizmi ve Uluslararası Tıp Hukuku

Ülkeler arası yapısı dolayısıyla sağlık turizmi hizmetlerine uygulanacak hukuk yabancılık unsuru taşımakta, bu konudaki uyuşmazlıkların çözülebileceği uluslararası ortak bir mevzuat da mevcut olmadığından, ihtilafların çözümü tüm taraflar açısından özellikli unsurlar barındırır. Universal, ülkemizde yabancı hastaya sunulan sağlık hizmetlerinden doğan ihtilaflar ile, Türk vatandaşlarının yurtdışında tedavisi, yurt dışı seyahatlerde seyahat sağlığı hizmetleri, yabancıların Türkiye'de genel sağlık sigortalılığı ve yurt dışı sigortalılık, yabancı hekimlerin Türkiye'de çalışma koşulları, yurtdışından doku ve ilaç teminine ilişkin ihtilafların çözümünde ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde deneyim sahibidir.