Sigorta, Sağlık ve Sağlık Turizmi | Universal Hukuk
Logo

Sigorta Hukuku

Universal, sigorta hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü konusunda deneyim sahibidir. universal, Türk Ticaret Kanunun 6’ncı kitabında 1401 ile1520. maddeleri arasında düzenlenen sigorta hukukuna ilişkin hükümler, 5684 sayılı sigortacılık kanunu, 5610 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortaları kanunu, karayolları taşıma kanunu ve yönetmeliği, karayolları trafik kanunu, tarih sigortaları kanunu, afet sigortaları kanunu, sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelik, sigortacılık verilerinin toplanması, saklanması ve  paylaşılmasına dair yönetmelik, sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelik ve sigorta hukukuna ilişkin sair mevzuat kapsamında can sigortaları, mal sigortaları, sorumluluk sigortaları, kredi ve tarım sigortaları gibi  ihtiyari veya zorunlu sigorta poliçelerinden kaynaklanan rücu, tazminat,  ihtilafların çözümünde kapsamlı hukuki hizmetler vermektedir.