Sözleşmeler Hukuku Etik Kural ve Politikalar | Universal Hukuk
Logo

Sözleşmeler Hukuku, Etik kural ve Politikalar

Universal, başta şirket ana sözleşmesi, pay sahipleri sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri, şirketlerin faaliyetlerine özgü tedarik, hizmet, acentelik, distribütörlük, franchising,, münhasırlık, lisans, lisans devri, sponsorluk, iş birliği, iş ortaklığı (Joint Venture) gibi şirketin faaliyet alanına özgü her türlü sözleşmenin müzakere edilmesi, sözleşme görüşmelerinin yapılması,  sözleşme hazırlama teknikleri ve mevzuat sistematiğine uygun sui generis, veya sıkı regülatif şartlara tabi sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması, revize edilmesi, uygulanması, denetlenmesi, sona erdirilmesi, sözleşmelerin risk, fizibilite ve stratejik değerlendirmelerinin yapılması ve bu hususta hukuki görüş sunulması, sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin sulh görüşmelerinin yapılması , sözleşmelerden kaynaklanan dava ve ihtilaf çözümü konularında deneyim sahibidir.

Bununla birlikte Universal, tedarik, satın alma, ihale süreçleri gibi üçüncü parti şirket ve kişilerle yapılacak sözleşmeler ve kurulacak ticari ilişkilere ilişkin etik kural ve politikaların hazırlanması süreçlerinde hukuki destek verir.