Universal Hukuk | Ticaret ve Şirketler
Logo

Danışmanlık hizmetleri

Universal, her nevi türden yerli ve yabancı şirketlerin regülasyonlara uygun bir şekilde kuruluş, izin, faaliyet, tür değişikliği, birleşme, bölünme, devir ve tasfiye gibi tüm süreçlerinde sürekli, dönemsel veya proje bazlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Universal, kollektif, anonim, limited şirketler ile özel izne tabi şirketler, holdingler, özel adi ve iş birliği ortaklıklarının kurulması, yapısal değişiklik süreçlerinin yönetilmesi, esas sözleşmenin değiştirilmesi ve sermaye artırımı/azaltımı, iç ilişkide şirketin ortaklarlarla, ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi, şirketin veya ortaklığın dış ilişkide temsili ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, atanması ve görevlerinin sona ermesi süreçlerinin yönetilmesi, yönetim kurulunun çalışma, toplanma ve karar alma şekli, genel müdür ve üyelerin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, olağan ve olağanüstü genel kurullar, pay sahipliği, pay senetleri ve devri, ortakların hak, borç ve sorumlulukları, çoğunluk/azınlık hakları, müktesep ve vazgeçilemez haklar, ortaklık sıfatının kaybedilmesi, birleşme  ve devralmalar, birleşmede ortaklık payları ve hakların korunması, alacakların, çalışanların korunması ve ortakların sorumluluğu, bölünme  işlemleri ve ortakların sorumluluğu, tür değiştirme ve şirket pay ve haklarının korunması, birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapısal değişikliklerin iptali ve sorumluluk, kıymetli evrak ve ilgili yasal düzenlemeler gibi ticaret ve şirketleri ilgilendiren birçok konuda kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri verir