Ticari İletişim Hukuku ve Ticari Elektronik İleti süreçleri Uyum Yönetimi | Universal Hukuk
Logo

Ticari İletişim Hukuku ve Ticari Elektronik İleti süreçleri Uyum Yönetimi

Universal, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (E-Ticaret Kanunu) , Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik(E-İleti Yönetmeliği)  ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında ticari hayatta faaliyet gösteren şirketlerin tanıtım ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti faaliyetlerini doğru ve emniyetli bir şekilde müşterilerine ulaştırabilmeleri için şirketlerce alınması gereken teknik ve hukuki yükümlülüklere ilişkin analiz ve danışmanlık hizmetleri verir, bu kapsamda regülasyonları takip eder ve raporlar. Şirketlerin İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve diğer regülatif düzenlemelere adaptasyonun sağlanması noktasında etkin ve sonuç odaklı çözümler sunar.