Ticari ve Beyaz Yaka Suçlar | Universal Hukuk
Logo

Ticari ve Beyaz Yaka Suçlar

Ekonomik suçların önemli bir kısmını oluşturan ticari ve beyaz yaka suçları  şiddet içermeyen, konusu daha çok maddi değerler taşıyan ve genelde yüksek ve orta sınıfa mensup çalışanların, çalıştıkları şirketlere ya da şirket çalışanlarının organize şekilde kamu otoritelerine, rakiplerine veya topluma karşı işlediği ve maddi menfaat sağladığı suçlardır. Beyaz yakalı çalışanların mesleklerini ifa ederken, meşru olarak erişime sahip olduğu bilgi ve belgeleri de kullanarak, malvarlığına karşı işledikleri suçlar tek bir kanunda düzenlenmemiştir. Universal, beyaz yakalı çalışanlar tarafından işlenen ve çeşitli kanunlarda düzenlenen;

İçeriden bilgi ticareti (insider trading)
Haksız rekabet
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve paylaşılması
Güveni kötüye kullanma
Zimmet
Rüşvet verme/alma
Hileli iflas, taksirle iflas
Evrakta sahtecilik, ticari sırların ifşası
Bankacılık sırrı veya müşteri sırrının açıklanması
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama/ kara para aklama
Nüfuz ticareti
İhaleye fesat karıştırma 
Vergi kaçakçılığı gibi ticari ve beyaz yaka suçlara yönelik hukuki hizmetler vermektedir.